fredag 6 juli 2012

Eden Musée 39-52Jag blev färdig med fanzinet Eden Musée 39-52 strax innan skolavslutningen. Det är en del av Kolbeinn Karlssons fanzineprojekt runt det gamla vaxkabinettet Eden Musée, som en gång låg i New York. Själva muséet är sedan länge försvunnet, men genom Kolbeinns försorg kan man åter besöka den här platsen, återskapad av tecknare och författare fritt efter ett originalutställningsprogram inköpt ett antikvariat på Island.

Varsågoda och stig på. (Öppna bilderna i nya flikar för att kunna zooma in.)

Entré

Vestibulen

Whipping Post

Pope Pius X Lying in State

First National Bank

Assasination of President McKinley

Prominent People of the Day

George Washington
(the Destruction of the Cherry Tree)

The Bomb Throwers

We'll Surely Be Too Late At The Opera

The Sleeping Guard

Little Baron Snooky Oogum 

The Giant Baptiste Hugo

Lady Little - The Dolly Lady

Betraktarna 1

Betraktarna 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar